Villkor för att hyra vårt hus i Marseillan

Läs om: Boka huset här

§1 Giltighet
Avtalet är bindande då hyresvärden bekräftat bokningen och hyresgästen inom avtalad tid betalat överenskommen handpenning, säkerhetsdeposition och slutbetalning.

§2 Betalning
1:2 25% av hyressumman skall vara hyresvärden tillhanda direkt vid bekräftad bokning.
2:2 Resterande hyressumma och säkerhetsdeposition skall vara hyresvärden tillhanda  senast 8 veckor före tillträdesdatum.
2:3 Sker bokningen senare än 30 dagar före tillträdet så skall fullt hyresbelopp och säkerhetsdeposition inbetalas omgående.
2:4 När full betalning erlagts är huset reserverat för er.
2:5 Säkerhetsdepositionen återförs senast en månad efter hyrestiden till av hyresgästen angivet konto och efter godkänd besiktning.

§3 Avbeställning
3:1 Om ej full betalning inkommit enligt ovanstående tidsplan så kommer detta betraktas som en avbeställning, och huset kommer att bjudas ut till andra intressenter. Efter denna tidpunkt återbetalas ej handpenningen (25% av hyressumman).
3:2 Sker avbeställningen mer än 30 dagar före tillträdet återbetalas 50 % av erlagd hyra.
3:3 Sker avbeställning senare än 15 dagar före tillträde återbetalas inte någon del av erlagd hyra.

§4 Villkor
Hyresvärden kan inte göras ansvarig för att restaurang eller andra inrättningar är stängda.
Inte heller olyckshändelser, stölder, strömavbrott, buller, insekter etc. som ligger utanför hyresvärdens kontroll. Om inte annat avtalats garanterar inte hyresvärden att huset är lämpat för mögelallergiker och andra överkänsliga personer. Utfästelser av hyresvärden skall vara inkluderade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas.
Hyresvärden friskriver sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hyresvärdens åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras

 • på grund av krig eller upplopp.
 • på grund av arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, vattenskada, explosion eller ingrepp av offentlig myndighet.
 • på grund av annat hinder utanför hyresvärdens kontroll.

I det fall hyresvärden måste frånträda avtalet skall hyresvärden underrätta hyresgästen snarast och därvid erbjuda ett objekt som är av likvärdig eller av högre kvalitet, med undantag för ovan angivna situationer. Om hyresgästen godtar ett sämre ersättningsobjekt har denne rätt till ersättning för prisskillnaden. Om hyresgästen avstår från rätten till ett ersättningsobjekt eller att ett sådant objekt inte kan erbjudas, skall hyresvärden utan dröjsmål återbetala hyresbeloppet. Hyresgästen äger inte erhålla nedsättning av hyra för tid varunder hyresvärden låter verkställa arbete för sedvanligt underhåll av hyresobjektet eller fastigheten. Arbetet skall dock utföras utan onödig tidsåtgång. Hyresgästen förbinder sig under uthyrningsperioden att väl vårda hyresobjektet och vad som hör till detta samt vid dess nyttjande iaktta allt som fordras för att bevara ordning och gott skick inom fastigheten.

 • att noggrant följa de ordningsregler som gäller för hyresobjektet, samt att ej störa allmän ordning eller grannar.
 • att ansvara för kostnader i samband med eventuell skadegörelse på hyresobjektet och dess inventarier.
 • att omedelbart rapportera eventuell skadegörelse till hyresvärdens lokala ombud.
 • att inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd upplåta hyresobjektet till annan.
 • att inte utan hyresvärdens särskilda skriftliga tillstånd låta fler antal personer än max antal bäddar övernatta i hyresobjektet.
 • att låta hyresvärdens platsombud/städpersonal få tillträde till hyresobjektet under hyrestiden för översyn.

§5 Städning
5:1 Det åligger hyresgästen att väl vårda och städa huset under hyrestiden. Huset skall lämnas i det skick som det var vid ankomstdagen.
5:2 Slutstädning ingår i hyran.

§6 Linne och sängkläder
6:1 I hyran ingår följande

 • Sängkläder
 • Duschhandduk
 • Strandlakan
 • Badrumsmattor

§7 Husets utrustning
Huset hyrs ut fullt möblerad och har fullt utrustat kök. Hyresvärden ansvarar ej för gästernas tillhörigheter under vistelsen, se därför till att ni har en gällande lösöresförsäkring (ingår normalt i er hemförsäkring). Två cyklar, solstolar, barnstol, barnsäng, trädgårdsmöbler, grill, utomhusdusch,  tvättmaskin och städutrustning finns i huset.

§8 Retur av nyckeln
8:1 Det åligger hyresgästen att returnera nyckeln på avresedagen i anvisad nyckelbox/keybox.
8:2 Kostnader i samband med borttappad nyckel kommer att debiteras hyresgästen.

§9 Reklamation/avvikelser
Om det uppstår fel eller hyresgästen upplever avvikelser i hyresobjektet så skall detta omgående rapporteras till hyresvärdens lokala ombud.

§10 Rökning och husdjur är inte tillåtet.

Dela gärna
Facebooktwitteryoutubeinstagram